BANNER2
BANNER1-1
BANNER3-1
kompaniýa-1

HoşgeldiňizHuaLong bagbançylyk

2000-nji ýylda ştab-kwartirasy Guangdong şäheriniň Guanç Guangzhouou gül sergi seýilgähinde ýerleşýän Jining Hualong bagbançylyk fermasy döredildi.Guangdong şäheriniň Kunming, nanunnan, Dexing, Jiangxi we Çingýuan şäherlerinde takmynan 350,000 m bar2gözleg we ekiş desgalary.Ilki bilen orkide, kaktuslara, agave we ş.m. ösdürýäris.

Hualong bagbançylyk fermasynda çylşyrymly ösümlik meselelerini çözmäge ukyply 130 işgär we 50 sany ýokary tehniki önümçilik ekiş dolandyryjysy bar.Ekiş bazasynda esasy enjamlar jübütlenen ýyladyşhana temperaturasyna gözegçilik ulgamyndan we awtomatiki pürküji ulgamyndan ybarat bolup, ösümlikleriň hilini we önümçiligini üpjün edýär we müşderileriň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga kömek edýär.

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

Hytaýyň adaty orkide we çöl ösümliklerini ýygnamagy, ösdürip ýetişdirmegi, köpeltmegi we satmagy birleşdirýän, eugen nahallaryny üpjün edýän kompaniýa öwrüldi.

 • Kunming

  Kunming

  Bu çagalar bagy 2005-nji ýylda kompaniýamyzyň ilkinji çagalar baglary we çöl ösümliklerimizi ösdürip ýetişdirmek üçin esas hökmünde döredildi.Çagalar bagy, nanunnan welaýatynyň Kunyang şäheriniň Şuanghe şäherçesinde takmynan 80,000m2 meýdanda ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz Kunmingde gum ösümliklerini ösdürip ýetişdiren ilkinji çagalar bagydyr.
  köpräk oka
 • Jiangxi

  Jiangxi

  Çagalar bagy Hytaýyň Jiangxi welaýatynyň Dexing şäherinde ýerleşýär we ululygy 81,000 m2 töweregi.Baza ýylyň dowamynda ýeterlik ýagyş alýar we howa birneme çygly we ýagty.
  köpräk oka
 • Ingingde

  Ingingde

  Çagalar bagy, 2012-nji ýylda, ingingshi şäheri diýlip atlandyrylýan Guangdong welaýatynyň ingingde şäheriniň Şikutang şäheriniň Şiksiýa obasynda esaslandyryldy.Orkide ekmekde we nahal ösdürip ýetişdirmekde we satmakda ýöriteleşdirilen häzirki zaman oba hojalygy ylym we tehnologiýa önümçilik bazasydyr.Çagalar bagy 70,000m2 meýdany tutýar, takmynan 600,000m2 polat gurluşy birleşdirilen teplisa we 50,000m2 akylly nahal teplisasyny gurmak üçin 15 million ýuana maýa goýýar.
  köpräk oka

Önümimiz

Şeýle hem, iň amatly bahada çöl ösümlikleri we orkide bolan ähli müşderileriň isleglerine we isleglerine laýyk gelýär.

 • hemmesihemmesi

  HEMMESI

 • Agave Agave

  Agave

 • KaktusKaktus

  Kaktus

 • orkideorkide

  Orkide

HuaLong habarlary

Bagbançylyk pudagy täzelikleri we HuaLong kompaniýasynyň täzelikleri barada has giňişleýin öwreniň

 • Mysal üçin gözlegler

  Maýtreýa Taýping köli Tokaý şäheri dag gaýaly çölleşdiriş seýilgähi

  Mysal üçin gözlegler

 • Hytaýda orkide bäş görnüş haýsy?

  Hytaýda orkide bäş görnüş haýsy?Käbir gül dostlary, hytaý orkide haýsy orkide degişlidigini bilenoklar, aslynda hytaý orkide hytaý ekilen orkide, simbidium, simmbidium fab ...

  Hytaýda orkide bäş görnüş haýsy?

 • Agave filifera v.compacta

  Hualong bagbançylyk fermasynyň Kunming çagalar bagy, 30,000 Agave filifera v.compacta ekmek we saklamak işini tamamlar.2022-nji ýylyň Sanjar aýynda müşderilere 10,000 agaç berler diýlip garaşylýar.Indi doly ara alyp maslahatlaşarys ...

  Agave filifera v.compacta

 • On ýyldan gowrak wagt bäri dowam eden megadratdan soň, Çili, Santiago çöl ösümlik gurşawyny açmaga mejbur boldy.

  On ýyldan gowrak wagt bäri dowam eden megadratdan soň, Çili, Santiago çöl ösümlik gurşawyny açmaga mejbur boldy.Çiliniň paýtagty Santýago şäherinde on ýyldan gowrak wagt bäri dowam eden megadrat häkimiýetleri suwy çäklendirmäge mejbur etdi ...

  On ýyldan gowrak wagt bäri dowam eden megadratdan soň, Çili, Santiago çöl ösümlik gurşawyny açmaga mejbur boldy.